2023/24 õppeaasta sisseastumiskatsed toimuvad 

LÄHTEL algklasside maja (C-korpuse) II korrusel 22. mail kl 17.
KÕRVEKÜLAS muusikakooli I korruse solfedžoklassis 1. juunil kl 17.

Täpsemad ajagraafikud saadame avalduses märgitud meiliaadressile paar päeva enne katsete toimumist.

 

Täida taotlus siin:  Huvikooli taotlus

Palun märgi lisainfo lahtrisse, kus sooviksid katsetel osaleda. Mitmele erialale kandideerimisel piisab ühest avaldusest, teised eelistused võib samuti märkida lisainfo lahtrisse.

NB! Jälgi, et täidaksid taotluse 2023/24 õppeaastale!

2023/24 õppeaastaks võtame õpilasi vastu järgmistele erialadele: 

Klassikalised instrumendid: klaver, kitarr,  viiul, vioola, kromaatiline kannel, flööt, klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, tromboon, eufoonium, tuuba, akordion ja lõõtspill.             

Rütmimuusika erialad: laul, kitarr, löökpillid.

Laulu erialale võtame vastu lapsi alates 10. eluaastast, teistele erialadele 7. eluaastast.

Muusikalised katsed:

1. Lastel tuleb ette valmistada üks vabalt valitud laul  (laulu erialal kaks erineva karakteriga laulu)

2. Koputada järele erinevaid rütme

3. Laulda klaveri järgi noote erinevatel kõrgustel

4. Laulda järele lihtsat meloodiat

 

 

Tartu Valla Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. a on 352,91 € õpilase kohta kuus. Sellest tuleb lapsevanemal tasuda 35 €/kuu.

Vajalik on sissekirjutus Tartu valda!