WIRKHAUS 2022 TULEMUSED

 

 

DAVID OTTO WIRKHAUSILE PÜHENDATUD NOORTE PUHKPILLI- JA LÖÖKPILLIMÄNGIJATE  KONKURSS  

21.-23. oktoobril 2022 Tartu Valla Muusikakoolis

KONKURSI JUHEND

1. Korraldajad ja eesmärk

1.1. Konkursi korraldajateks on Tartu Valla Muusikakool ja Tartu Vallavalitsus.
1.2. Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat, propageerida noorte seas puhkpillimängu ja muusikaharidust, innustada noori esitama Eesti muusikat.

2. Osalejad, pillirühmad ja kava pikkus

2.1. Konkursil võivad osaleda noored puhkpilli- ja löökpillimängijad, kes on mõne Tartu või Lõuna- Eesti regiooni muusikakooli
(kunstide kooli, muusikastuudio) õpilased, mahuvad vanusepiiridesse ning kelle esitatav kava vastab konkursi juhendile. Regioonid on paika pandud Eesti Muusikakoolide Liidu poolt: REGIOONID
2.1.1. Konkureerida saavad ka üksikud õpilased teistest Eesti regioonidest (väiksemate osalejate arvuga pillirühmad) kui osaleda sooviv muusikakool teeb korraldajale  avalduse ning see korraldaja poolt kinnitatakse.

2.2. Osalejad on jagatud järgmistesse pillirühmadesse:
plokkflöödid; flöödid; oboed ja fagotid; klarnetid; saksofonid; trompetid; metsasarved; madalad vaskpillid (aldid, eufooniumid, tromboonid, tuubad); löökpillid.
2.2.1. Iga muusikakool võib välja panna kuni 3 osalejat flöötide ühe vanuserühma kohta (nt 3 flööti kuni 10a, 3 flööti 11-12a jne.). Piirang ei kehti ülejäänud istrumentidele.

2.2.2. Osalejad võivad soovi korral konkureerida aste vanemas  vanuserühmas.

2.3. Vanuserühmad ja kava maksimumpikkus:

  I vanuserühm– ( kuni 10a k.a.) – 4 minutit 

  II vanuserühm- (11-12a)- 6minutit                                                                      

 III vanuserühm (13-14a)- 8minutit                                                                    

 IV vanuserühm  (15a ja vanemad)- 10minutit
2.3.1. Osalejate vanus kehtib konkursipäeval.

3. Repertuaar ja esitamine

3.1. Esineja valmistab ette 2 erineva karakteriga muusikapala, millest üks on Eesti helilooja looming. Lubatud on ka Eesti rahvalaulud- ja viisid, igasugused seaded ja arranžeeringud.
3.2. Kogu saatega kava esitatakse peast.
3.2.1. Soolopala (saateta) võib esitada noodist.
3.3. Kava esitatakse klaveri (kitarri või mõne muu instrumendi) saatel või soolonumbrina, saade helikandjatelt ei ole lubatud.

4. Žürii ja hindamine

4.1. Konkursante hindab elukutselistest muusikutest ja (või) instrumendiõpetajatest koosnev žürii.
4.2. Hinnatakse esineja muusikalisi oskusi ja lavakultuuri.
4.3. Pillirühmi hinnatakse eraldi ja vanuserühmade kaupa, žüriil on õigus osalejate vähesuse tõttu mõnes pilli- või vanuserühmas teha hindamisel muudatusi.
4.4. Hindamine toimub 25 -punkti süsteemis. Parim selgub aritmeetilise liitmise tulemusena. Žüriile jääb õigus vajadusel hindamissüsteemi muuta.

5. Konkursi ajakava, toimumispaik  ja lõppkontsert

5.1. Konkursi lõplik ajakava selgub peale osalejate registreerumist, hiljemalt 14. oktoobriks.  Ajakava saadetakse muusikakoolidele ning pannakse välja Tartu Valla Muusikakooli kodulehele ja Facebooki lehele.
5.1.1. Konkurss toimub 21.-23. oktoobril  Tartu Valla Muusikakoolis aadressil Vasula tee 12, Kõrveküla, Tartu vald, Tartumaa.
5.2. Konkursi esimesel päeval, 21. oktoobril algusega 15 esinevad klarnetid ja saksofonid. Tulemused tehakse teatavaks peale klarnetite esinemist ning päeva lõpus.
5.3. Konkursi teisel päeval, 22. oktoobril algusega 10 esinevad plokkflöödid, flöödid, oboed ja fagotid. Tulemused teatatakse peale plokkflöötide esinemist, peale flöötide nooremaid vanuserühmi ning päeva lõpus.
5.4. Konkursi kolmandal päeval, 23.oktoobril algusega 10 esinevad vaskpillid ja löökpillid. Tulemused tehakse teatavaks peale trompetite ja metsasarvede esinemist ning päeva lõpus.
5.5. Lõppkontsert toimub 23.oktoobril kell 18. Kontserdil astuvad üles konkursil I koha saanud laureaadid.

5.6.Konkursi kellaajad võivad jooksvalt muutuda.

6. Osalejate registreerimine ja osavõtumaks

6.1. Osalejate registreerimine avatakse 10. septembril. Osalejad registreeruvad hiljemalt 7. oktoobriks (k.a.) Tartu Valla Muusikakooli kodulehel, täites  registreerimisvormi või meiliaadressil wirkhausikonkurss@gmail.com.
6.2. Registeerimisel palume ära märkida: õpilase nimi, sünniaeg, telefon ja meiliaadress, instrument, muusikakool, erialaõpetaja ja kontsertmeister, palade helilooja ja pealkiri, kava pikkus minutites.
6.3. Konkursi osavõtumaks 15 EUR-i õpilase kohta tuleb kanda 7.oktoobriks  Tartu Vallavalitsuse arveldusarvele EE232200221031405424 või EE441010102017096005. Makse selgituses palume ära märkida õpilase nimi ning märgusõna Wirkhaus.  Arvete saamiseks palume vastav soov saata hiljemalt        7.oktoobriks meiliaadressile wirkhausikonkurss@gmail.com.

 6.3.1. Osavõtumaksu ei tagastata mitteosalemise korral.

KOHTUMISENI KÕRVEKÜLAS! Küsimused ja ettepanekud on oodatud meiliaadressile wirkhausikonkurss@gmail.com või telefonile 55609069 (Priit Sonn).